dimarts, 2 d’octubre de 2012

Les propostes del Congrés del BLOC

#perunhoritzódevidadigna

Encara que ja fa molts anys que soc militant del BLOC, fins i tot abans d'obrir este blog, mai no havia participat activament en la marxa del partit més enllà de l'assistència i la votació a algunes de les assemblees locals del meu col·lectiu, el de la ciutat de València. D'una banda, perquè en principi em vaig afiliar per col·laborar econòmicament amb el partit i estar informat del que feia el principal partit del valencianisme progressista, i, d'una altra banda, perquè les meues llargues a estades a Barcelona o a Sevilla m'impedien endinsar-m'hi molt més. En este darrer congrés del BLOC, però, he pogut participar com a delegat en el debat de les ponències i en la tria de l'Executiva i els Consellers que han de regir el partit durant els propers 3 anys. I, encara que ha estat casualitat, tot ha vingut a coincidir amb la meua tornada a València més o menys permanent (a no ser que reba alguna beca postdoctoral, però, conforme està la situació, les possibilitats són cada vegada menors).

Com saben tots els que hi han assistit, és a dir, vora 500 persones dels més de 2.800 afiliats que hi ha arreu del País Valencià, ha estat un congrés molt tranquil. S'hi han donat suports clarament majoritaris a l'informe de gestió redactat per l'anterior Executiva, a l'única candidatura presentada per a renovar-la, a la ponència política i la d'innovació organitzativa, o a les propostes de resolució realitzades per tal que el plenari del partit es posicionara sobre diversos temes d'actualitat (com ara la reducció de l'IVA per als béns culturals, l'autodeterminació dels pobles o la defensa de l'ensenyament públic). Això ja sol passar, que quan les coses van bé a nivell electoral la militància accepta de grat tot el que presenten els quadres del partit més implicats en la seua direcció. Amb tot, també és cert que eixe tipus de coses percebudes per la militància són les que no solen arribar als mitjans de comunicació, per la qual cosa, precisament, faig este post: per tal de transmetre eixa sensació global, d'optimisme i confiança en la direcció del partit, que surava pel congrés. 

Així mateix, una altra de les coses que no sol quedar reflectida en les notícies llançades a la ciutadania és el mateix tema dels debats que hi tenen lloc. És per això que també voldria parlar una mica del debat de la comissió en què hi vaig estar present, la de la ponència política que ha de guiar el BLOC durant els propers temps. L'equip redactor ha estat Natxo Bellido, Rafa Carbonell, Teresa Garcia, Juli Just, Josep Maria Pañella, Joan Miquel Moya i Albert Girona, i el seu text es pot llegir ací mateix. Es tracta d'una ponència bastant excepcional en comparació amb les que havia presentat anteriorment el partit, molt més centrades en el nacionalisme valencià. En esta ocasió, en canvi, la crisi econòmica, política i social ha tingut el seu efecte, així com també la nova línia de col·laboració amb l'ecosocialisme d'IPV dins de la Coalició Compromís, de manera que el diagnòstic de la realitat que s'hi ha fet parteix, bàsicament, d'una perspectiva clarament situada a l'esquerra de l'espectre polític. En qualsevol cas, més  enllà de les moltes declaracions d'intencions expressades al llarg de la ponència (a tots els nivells), el que vull destacar ací són algunes de les propostes tangibles que s'hi ofereixen a la societat amb l'objectiu de transformar-la i millorar-la.

La força de la democràcia era el lema del VI Congrés Nacional del BLOC


- Quant a la governança política: creació d'un registre de regals a càrrecs públics, una Llei de Transparència per a donar informació sobre els polítics a la ciutadania i establir noves formes de participació, un web sobre el partit en què s'expliquen les seues fonts de finançament, els salaris, retribucions, patrimoni i activitats privades de tots els seus càrrecs públics, i el nombre d'assessors amb els seus sous. 

- En temes mediambientals: institucionalització d'un organisme públic que promoga el desenvolupament de l'Agenda 21 per al desenvolupament sostenible en cadascun dels municipis valencians.

- En el sector financer: instauració de la Taxa Tobin sobre les transaccions financeres, creació d'eurobons del Banc Central Europeu per tal de prestar diners directament als Estats, i recuperació de Bancaixa com a Banca Pública Valenciana, sanejada, com a punt de partida per a la reconstrucció d'un sistema financer valencià propi.

- A nivell fiscal: manteniment dels impostos derivats de la renda del treball, augment de la contribució de les rendes més altes fins a un 75%, introducció d'impostos sobre els productes de luxe.

- En aspectes econòmics: construcció de l'Euroregió Mediterrània dins de la UE, potenciament de l'agricultura ecològica, reindustrialització de l'estructura productiva valenciana amb el suport d'instituts tecnològics (indústries del joguet, el tèxtil o el calcer, per exemple), foment econòmic de les activitats culturals i audiovisuals.

- Quant a la vertebració territorial: supressió de les Diputacions i implementació de consells i mancomunitats comarcals, implementació d'un pla d'interconnexions entre la Xarxa de Ciutats Valencianes (rodalies al nord de Castelló, connexió Alcoi-Ontinyent-Xàtiva, mobilitat sostenible a València, desenvolupament diferent del TRAM a Alacant-Elx, etc.).

- Finalment, un sistema de finançament autonòmic equiparable al concert econòmic basc, amb la creació d'una Agència Tributària Valenciana i una participació dels municipis en els tributs generals no inferior al 25%.

Així, llegit en un parell de minuts, sembla poca cosa, però si s'aplicaren totes estes mesures el futur de la societat valenciana canviaria radicalment, i, evidentment, crec que per a bé. No debades, per això milite actualment en el BLOC, perquè pense que les seues propostes són les que tenen el major poder de transformació per assegurar el benestar al conjunt de la societat valenciana. Per camins contraris ja ens han guiat PP i PSOE durant massa temps i ens han dut a la situació en què estem ara per ara... Cal un canvi i, sincerament, espere que el BLOC i la Coalició Compromís el lideren. En tot cas, això depén únicament i exclusivament de la voluntat de la ciutadania valenciana.