divendres, 15 de desembre del 2006

Llibre dels fets de Jaume I

Crònica del rei en Jacme
Foli Ir del Manuscrit 1 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (1343)

Fins ara no havia necessitat fer cap recerca "seriosa" a la crònica de Jaume I i no m'havia preocupat per tindre una edició digital. Ara que l'he necessitada he anat per feina i en principi només trobava facsímils com estos:
- Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca Universitària de Barcelona (1343)
- Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca Nacional d'Espanya (s. XV, segons Soldevila)
- Reproducció digital de l'edició de Marià Aguiló (1873)

Però finalment he trobat l'edició més útil a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, precisament la que feia més temps que estava penjada a la xarxa:
- Edició digital (.html) basada en l'edició de Marià Aguiló (1873)
No és una meravella perquè l'ortografia no està normalitzada i hi ha certes errades de transcripció, però facilita la cerca de determinats passatges. En tot cas, he penjat la còpia d'eixa edició en un sol document de word a l'excel·lent servidor gratuït d'Archive.org:
- Llibre dels fets (.doc). Edició digital basada en l'edició de Marià Aguiló (1873)