dimarts, 6 de febrer del 2007

Paisatges de conquesta

Acaba d'eixir la traducció al castellà de l'obra de Thomas F. Glick, From muslim fortress to christian castle: social and cultural change in medieval Spain (1995), sota el títol de Paisajes de conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieval (2007). Sembla, a més, que ha estat revisada i lleugerament ampliada. De moment, es pot trobar a la llibreria de Publicacions de la Universitat de València, que, una vegada més, s'ha encarregat de la traducció i edició.

Es tracta d'un excel·lent repàs al que s'ha investigat sobre el model d'ocupació de l'espai andalusí i dels seus sistemes de reg, enfrontats al model feudal, que a la península ibèrica acabà desplegant-se sobre l'andalusí després de la conquesta i les expulsions o trasllats massius de població duts a terme fonamentalment entre finals de segle XI i el segle XIII. No obstant això, tot i que s'hi dóna resposta parcial a la fonamental pregunta Es feudalitzaren els sistemes d'irrigació andalusins?, esta queda una mica en l'aire donat el poc aprofundiment en la qüestió. La multiplicació d'estudis de cas, com el que ha realitzat Carolina Batet a L'aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta. Alguns exemples de la Catalunya nova i de Mallorca (2006), ens podran -esperem- donar una resposta més clarificadora en un futur immediat.