dijous, 16 d’abril del 2015

Mapes del territori valencià (II)

La segona tongada de mapes del territori valencià que vos oferisc -la primera va ser esta- prové d'una única font: la pàgina web Iberolingua, de la qual ja vos vaig explicar les excel·lències i els utilíssims coneixements que proporciona a tots aquells interessats en les llengües de la península Ibèrica. Entre l'abundantíssima informació que recull inclou diversos mapes -fets a partir d'estudis aliens o de confecció pròpia- en què el territori valencià és el protagonista, bàsicament en referència a les característiques i particularitats morfològiques, lèxiques i sociolingüístiques del valencià, però també pel que fa a la història, la toponímia o els parlars castellans dels valencians. Així, recomanant-vos encaridament que accediu a la pàgina per a trobar el context i les explicacions que s'hi donen, ací n'he extret 58 d'eixos mapes, amb la informació geogràfica de coses tan interessants i curioses com la pronúncia apitxada, el betacisme, l'harmonia vocàlica, la caiguda de la -d intervocàlica, la pronúncia de la -t final en les paraules acabades en -lt i -nt, l'ús del Perfet sintètic (vinguí, aní), la toponímia d'origen àrab del territori valencianoparlant, la presència de carrers amb el nom de País Valencià en els diversos pobles valencians, l'evolució del mapa lingüístic valencià entre els segles XVII i XXI -atenció al mapa 42, previ a l'expulsió dels moriscos- o la distribució territorial dels doblets tomaca/tomata, pataca/creïlla, fregall/espart, ximenera/fumeral, etc. Coses potser nímies per a molts, però precioses i estimadíssimes per als malalts de llengua i de valencianisme, com jo mateix. Ací els teniu:

1. Mapa general del valencià (dins del català)

2. Àrea del català sud-occidental o valencià

3. Mapa dels parlars valencians del català

4. Mapa territorial del català a la Comunitat Valenciana

5. Zonificació lingüística oficial de la Comunitat Valenciana, segons la LUEV de 1986

6. Mapa dels enclavaments lingüístics a la Comunitat Valenciana

7. Mapa dels pols d'irradiació de la castellanització

8. Mapa dels sectors lingüístico-culturals del català al territori valencià

9. Mapa dels parlars valencians del castellà

10. Mapa dels sectors lingüístico-culturals del castellà al territori valencià

11. Mapa de l'harmonia vocàlica valenciana: l'herba encara està verda; l'escola del barri és molt bona

12. Mapa de la realització en [a] en els grups es-, eix-, em- i en-: eixugar, estirar, embotit, encendre

13. Mapa de l'articulació del diftong /ui/

14. Mapa del tractament de /g/ i /j/ inicials: jove, gent, gínjol, jardí, gendre, Gilet

15. Mapa de la distinció-confusió de [s] i [z]: casa, caça, besar, pesar, passar, Alzira, cirera, cendra

16. Mapa de les realitzacions medials de /j/: mitja, roja, enveja, bajoca

17. Mapa del betacisme, distinció-confusió de /b/ i /v/: voler, València, cavall, bosc, bajoca, bou

18. Mapa de l'articulació dels grups finals -nt i -lt: esteu menjant molt

19. Mapa de l'articulació de la -r final: menjar, parlar, fuster, morter

20. Mapa dels resultats de /ix/: peix, cuixa, baixar, Moixent

21. Mapa general d'elisió de la /d/ intervocàlica: seda, cremada, menjador, neboda, Teulada, vinguda

22. Mapa de les desinències de la 1ª persona del singular del Present d'Indicatiu: jo menge peres

23. Mapa de les desinències de la 3ª persona del singular del Present d'Indicatiu: ell menja pomes

24. Mapa de les desinències del Present de Subjuntiu de la segona conjugació

25. Mapa d'ús del Perfecte sintètic

26. Mapa de les formes del Pretèrit perfet d'Indicatiu del verb estar

27. Mapa de les formes del Pretèrit imperfet de Subjuntiu: parlara, -ares, -ara, àrem, -àreu, -aren

28. Mapa de les formes dels articles determinats

29. Mapa de les formes dels pronoms febles
30. Mapa de la confusió dels pronoms febles plurals amb "se": aneu-vos-en, anem-mos-en, mos en anem

31. En el dia en què ens trobem

32. Fruit comestible de la tomaquera, en forma de baia de pell roja, rosa o groguenca

33. Tubèrcul comestible de la creïllera, carnós, nutritiu i molt feculent, ric en midó

34. Planta herbàcia anual (Zea mays), de canya dreta, fulles lanceolades d'un verd intens i fruit en panolla

35. Sensació espasmòdica, acompanyada de convulsió i rialles, per un contacte estimulant a certes pas del cos

36. Objecte -originàriament d'espart- que servix per a fregar o netejar

37. Conducte per on ix el fum d'un forn, d'una llar, d'un fogar...

38. Tercera dent molar de cada costat

39. Estació de l'any entre l'estiu i l'hivern

40. Mapa de les fases de conquesta del regne de València

41. Mapa del Regne de València (1300)

42. Mapa lingüístic del territori valencià a principis del segle XVII

43. Mapa de la restructuració lingüística del territori valencià a principis del segle XVIII

44. Mapa lingüístic del territori valencià a mitjans del segle XIX

45. Mapa lingüístic del territori valencià a principis del segle XXI

46. Mapa d'ús del valencià (1986)

47. Mapa comarcal de la població que sap parlar valencià (1986)

48. Mapa del coneixement oral del valencià (1986)

49. Mapa del coneixement oral del valencià (2001)

50. Mapa de la variació del coneixement oral del valencià (1986-2001)

51. Mapa de la toponímia oficial el 1975

52. Mapa de la toponímia oficial (2014)

53. Mapa de l'adaptació de la toponímia oficial a l'ortografia valenciana moderna (2014)

54. Mapa dels governs municipals que van tramitar la correcció toponímica

55. Mapa de la toponímia d'origen àrab en territori valencianoparlant

56. Mapa dels gentilicis municipals valencians

57. El nom "País Valencià" en la llista de carrers dels pobles i ciutats valencianes (2013)

58. Mapa de les oficines municipals de promoció d'ús del valencià (2011)

3 comentaris:

JC Soriano ha dit...

He buscat eixos mapes durant prou de temps. Moltes gràcies, és un magnífic treball.

HISTORIACAUDETANA ha dit...

Es una pena que la antigua Villa de Caudete no tenga su espacio en estos mapas, pues fue Villa Real con asiento y voto en las Cortes Valencianas. Historiadoreeesss.

Vent d Cabylia ha dit...

Clar, Cabdet no apareix perquè són mapes de l'actual territori valencià (no mapes històrics)... En estos altres vorà com sí que apareix, com un enclavament en territori castellà.