dimarts, 13 de maig del 2008

Estimulació de la societat a través de la renovació cortesana

"La intención del joven rey Juan I una vez llega al trono era la de estimular la sociedad barcelonesa mediante una renovación a fondo del espíritu cortesano. Una actitud que no era nueva (pues algo parecido habían hecho Alfonso el Casto o Jaime II)". Les paraules d'este home sempre m'emocionen (Emoció: Estat d'agitació de l'ànim produït per impressions, idees o sentiments intensos).