dissabte, 23 d’agost del 2008

La fragància de la geografia colonial

Hui he agafat el número 10 del tom VIII del "Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Revista de Geografía Colonial y Mercantil", d'octubre de 1911, que hi havia tirada sobre una taula de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, on es conserva el fons de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. L'índex parlava de la producció espanyola als mercats estrangers, del pou d'Urbión, de l'exportació de fustes a la Guinea espanyola, del desenvolupament colonial de França, de l'emigració alemanya, de la ciutat d'Esmirna, dels matrimonis entre xinesos i europees i de la població d'Austràlia (quatre milions d'habitants). Tanmateix, el volum feia una intensa olor a xocolate, extraordinàriament profunda, sorprenent, quasi increïble. Què hauran pensat les dues persones que han vist com acostava el meu nas a la revista i l'olorava intensament?