divendres, 24 de juliol del 2009

Valencia's Mayor, in the News

Hola Valencia, des de febrer de 2008

Durant un temps vaig pensar que els autors del blog en anglés Hola Valencia havien estat contractats per l'agència de turisme de la ciutat, com ja va passar fa un parell d'anys amb el blog Valencia está de moda, que contava la història d'una xica que anava ensenyant la millor cara de la capital sota la falsa aparença d'un blog personal. Tanmateix, tot i que sorprenga la capacitat de Mike i Juergen per a no perdre's ni un acte festiu o cultural i per a conéixer tots els racons de la ciutat, sembla que no, que el seu treball és realment independent i privat. La prova definitiva ha arribat fa uns pocs dies: encara que normalment mai no parlen de política, han fet un breu sobre la presència de Rita Barberà a tots els mitjans de comunicació arran del cas Gürtel, cosa impensable si tingueren algun tipus de relació amb l'administració pública. És curiós, a més, veure com es percep des de fora la frivolitat amb què es parla dels regals als polítics en el nostre cas. El post acaba amb estes paraules:
The question, though, is whether anything will come of it. Someone explained to me that corruption was such an implicit part of the government under Franco that a lot of older folks don’t even bat an eye when it happens in the present day. For that reason, this sort of wrong-doing might not be punished at the polls until a younger, less cynical generation assumes more power.
(La qüestió, en tot cas, és saber si alguna cosa eixirà de tot açò. Algú m'explicà que la corrupció era una cosa tan implícita al govern amb Franco que molta de la gent major ni s'immuta quan passa hui en dia. Per això, esta classe de malifetes podria no ser castigada en les urnes fins que a una generació més jove i menys cínica assumisca més poder).

3 comentaris:

Carles Tomàs ha dit...

No sé si és questió de generacions més joves o és que la vora de la Mediterrània imprimeix caràcer.

Vent d Cabylia ha dit...

Ja, jo també he pensat que també una majoria de jóvens passen per alt la corrupció amb l'excusa que "tots els polítics són iguals"...

Xavier Aliaga ha dit...

De vegades he pensat que desaparegudes les generacions que més assumit tenen el franquisme sociològic es produiria un canvi. Però gran part d'aquells valors han passat a les generacions posteriors. Sóc molt pessimista.