dimarts, 13 de novembre del 2007

The Rothschild 'Alfabeguer'

L'alfabeguer Rothschild (1440-1470)

Cercant informacions medievals valencianes a les revistes electròniques que ofereixen diversos serveis de consulta bibliogràfica de les universitats sempre trobes coses ben curioses. Una és l'article d'Anthony Ray "The Rothschild 'Alfabeguer' and other fifteenth-century Spanish lustred 'basil-pots'", escrit per al volum 142 de juny de 2000 de la revista The Burlington Magazine, "the world's leading monthly publication devoted do fine and decorative arts". El resumisc ràpidament.

La primera notícia de la utilització decorativa de pots ceràmics per plantar alfàbegues procedeix del Decameró de Bocaccio (mitjan segle XIV), en un passatge en què Isabella, la xicona de la casa, guarda el cap de Lorenzo, un mosso enamorat d'ella i assassinat pels seus germans, en un alfabeguer. Així mateix, ja durant a segona meitat d'aquell segle trobem referències documentals d'alfabeguers confeccionats a P
aterna i Manises exportats arreu de la Mediterània Occidental, com ara els set "alfabichieri" consignats a Genova per la Companyia Datini en 1397.

Manuel González Martí (qui dóna nom a l'important museu de ceràmica de València) descrigué l'alfabeguer com un tipus de jardinera decorativa: "Durant els dies d'estiu hi era plantada una alfàbega i per la nit era treta a l'exterior i regada, mentre que la resta de l'any, buit, tenia una funció purament decorativa". Com la majoria de les ceràmiques de luxe medievals ibèriques evolucionà a partir de les formes realitzades a Al-Andalus, on s'han trobat alfabeguers dels segles XI a XIII en Tavira (Portugal) o
l'alqueria de Bofilla (l'Horta de València).

Pel que fa als alfabeguers baixmedievals, els que s'han conservat o trobat en relatives bones condicions -molts d'ells a Paterna- corresponen al segle XV, experimentant una evolució segons la qual els receptacles presents en la part superior per facilitar la irrigació foren substituïts per unes torretes en el cos de les peces i una característica galeria d'anells dalt, com la que està present en l'alfabeguer Rothschild, procedent d'una gran família toscana de mitjan Quatre-cents i que és, sens dubte, el millor conservat. Qui desitge contemplar-lo in situ haurà d'anar a la mansió Waddesdon de Lord Rothschild a Buckinghamshire, Anglaterra, en la "Smoking room", mireu damunt la llar de foc...

Detall de l'alfabeguer Rothschild


Alfabeguer de començaments del s. XV (Museu de Ceràmica de Barcelona)