dijous, 13 de juliol del 2006

Bohemis, gitanos, zíngars, rom


Un dia vaig sentir curiositat per la paraula bohemi. Per què una persona vagabunda i desordenada pel fet de donar-se als plaers intel·lectuals o artístics sense tenir mitjans econòmics o sense usar aquests així com caldria (DCVB) era considerada bohèmia. Eren els naturals de la regió txeca de Bohèmia uns desordenats amants de l'art? La resposta va ser més sorprenent del que esperava.

Tot i que els diccionaris catalans no feien cap esment, vaig observar que el DRAE donava com a segona accepció de bohemio la de gitano, directament com a sinònim. Em va estranyar. I més em va estranyar l'etimologia de gitano: del llatí aegyptanus, ‘egipcià’, per conducte del cast. gitano, mat. sign. (DCVB). Vaig indagar i em vaig assabentar que part del poble gitano, originari de la Índia segons la majoria d'estudis, va realitzar diverses migracions cap a l'Oest a partir del segle IX, primer cap a Pèrsia i finalment cap a Europa. En arribar ací es feien passar per nobles egipcis expulsats de la seua terra per tal de rebre salconduïts i protecció dels senyors, prínceps i reis, o, si més no, van ser considerats egipcis perquè procedien de l'Àsia Menor, d'una zona anomenada el Petit Egipte. D'ací provenen dos dels noms que reben comunament en llengües europees: zíngar (cast. cíngaro, it. zingaro, fr. tzigane, port. cigano, alem. zigeuner) i gitano (angl. gipsy).

El primer, zíngar, deriva del grec bisantí athinganoi i significa intocable, sembla que pels propis privilegis de protecció que reberen inicialment en arribar a Europa -hi ha també qui diu que el nom prové de la seua resistència a barrejar-se amb altres pobles-. El segon, gitano, com he dit, fa referència al seu suposat origen egipci. Precisament el primer document que coneixem que evidencia l'arribada de gitanos als regnes de la península ibèrica uneix ambdós conceptes. Per una banda, és un salconduït atorgat per ordre de l'administració d'Alfons el Magnànim (1416-1458), i, per altra banda, es concedeix a don Johan comte de Egipte [...] e los que ab ell iran e l’acompayaran per tal que els oficials reials els permeteren anar, estar e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs e altres parts de nostra senyoria salvament e segura, tota contradicció, impediment e contrast remoguts. Finalment, la major part del poble gitano s'autoanomena rom, que significa home -com l'Adam bíblic-.

Malgrat totes estes consideracions, encara desconeixia perquè el DRAE donava gitano com a sinònim de bohemi, cosa qe també feia el Diccionario de Voces Aragonesas (1859) de Jerónimo Borau en l'accepció bohemiano: ...para significar, entre otras, la idea de gitano, se usa la palabra bohemio. Finalment, el Tresor de la Langue Française em va donar la solució: Bohemien. 1. Usuel. Membre de tribus vagabondes se livrant à diverses activités artisanales (chaudronnerie, maquignonnage, vannerie, etc.) et disant la bonne aventure. Campement, roulotte, troupe de bohémiens. Synon. bohême (cf. ce mot B), romanichel*, tzigane*, [...] Étymol. ET HIST. 1467 « tzigane, membre de tribus vagabondes que l'on croyait originaires de Bohême » (Lit. remiss. ann. 1467 ex Reg. 200 ch. 28 dans DU CANGE, s.v. Aegyptiaci).

És a dir, també en francés bohemien i tzigane són sinònims, com bohemi i gitano en castellà, a ben segur pel seu suposat punt d'origen: la Bohèmia o el Petit Egipte. I és evident que de les característiques de vagabundeig, desordre i pobresa atribuïdes als gitanos prové l'accepció de bohemi que jo buscava en origen: persona vagabunda i desordenada pel fet de donar-se als plaers intel·lectuals o artístics sense tenir mitjans econòmics o sense usar aquests així com caldria. La recerca etimològica, com quasi sempre, va esdevenir un pou de coneixement on poar de molt bon grat.

PS: Posteriorment, la Wikipedia en castellà va afegir que el terme bohemis era utilizado en francés (Bohémiens o Boumians) por haber entrado los gitanos europeos en el siglo XV mediante un salvoconducto del rey de Bohemia. Té més lògica, no obstant, la versió francesa segons la qual es pensava que procedien d'aquella terra.
Una teoria, excèntrica -per estar fora del centre de la majoria d'estudis-, considera que els gitanos són part del poble jueu.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Moltes gràcies!!!

L'article és MOLT interessant, intentarem sumergir-nos un poc més en aquest pou profund...

Assabè