dimarts, 11 de juliol del 2006

...passà d'aquesta vida e era el seny sonant (II)

Fa cosa d'un mes reproduïa al blog un document sobre la mort de Jaume II que res tenia a veure amb la meua investigació per si algú el volia aprofitar. Ara m'he assabentat que Josep Baucells Reig va publicar a l'Acta historica et archaeologica mediaevalia de 1999/2000 un article titulat "Enterrament de Jaume II a Santes Creus l'any 1327", en el que comentava que hi havia un petit dissentiment sobre la data exacta de la mort.

Tot i que la majoria de documents indicaven el 2 de novembre, dia de la celebració litúrgica de la commemoració dels fidels difunts -Tots Sants-, un altre assenyalava el 31 d'octubre. No obstant això, tots aquells documents eren externs al propi arxiu reial. Deia Baucells: Un text reial custodiat a l’arxiu del monestir de Pedralbes l’avala [la data de 2 de novembre], encara que en els registres de l’arxiu reial (és a dir, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó) no hi consti res; frase a la qual afegia una nota a peu de pàgina: Deducció, ja que no afirmació directa, a la vista que els redactors de treballs basats en la documentació reial no han aportat mai fins ara, cap document sobre la data de defunció extreta dels precitats fons.

Doncs ara ja el té: un document de l'arxiu reial que reafirma clarament la seua proposta del 2 de novembre. Si Josep Baucells, a qui no tinc el gust de conèixer, cerca per internet, ací el pot trobar.