diumenge, 9 de juliol del 2006

Família


V Trobada Mundial de les Famílies:
La Iglesia no puede dejar de anunciar que, de acuerdo con los planes de Dios (cf. Mt 19,3-9), el matrimonio y la familia son insustituibles y no admiten otras alternativas.

Volen continuar vivint en el seu món d'il·lusió repressora -i el pitjor és que els nostres governants els donen ales- però fins i tot en la llengua de García Gasco, la família és quelcom més que un home i una dona casats amb els seus fills. Segons el diccionari de la Real Academia Española:

Familia. (Del lat. familĭa).
1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.

Parentesco.

1. m. Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta.