dimarts, 4 de juliol del 2006

Plor

Feu tots tenors ab so de moltes llàgremes
al cant molt trist d'aquesta mare tortra,
que està plorant son fill, mort en lo cedre,
ab plor tan gran que el cor més dur abeura.
Rompam-nos tots, puix ella es romp i es nafra,
que ja volar no vol més en verd àlber,
ni vol cantar cant ab què gens s'alegre,
puix té lo cor més fosc que el més fosc negre.

Estramps.Jaume Beltran (Xàtiva, 1460-c. 1530)