dissabte, 17 de juny del 2006

La forca del mercat (1608)


Voltants de la plaça del mercat en el plànol axonomètric (per la manera de representar les figures a partir d'un eix) de València publicat per Antonio Mancelli en 1608 (dedicat al virrei del regne, el marqués de Caracena, qui va dur a terme l'expulsió dels moriscos només un any després).

40. Convent de la Mercé. Desaparegut
47. Convent de Santa Magdalena. Desaparegut
19. Església dels Sants Joans. L'interior seria ben diferent ja que l'actual és barroc, del segle XVIII. No obstant, la famosa "O" sí que estaria
92. Llotja dels mercaders, la que actualment coneixem com Llotja simplement. Sense les reformes de principis del segle XX, com les almenes medievalitzants de la torre
93. Llotja de l'oli. Desapareguda
17. Església de Santa Caterina. Amb la llotgeta del mostassaf al costat, tot i que no es veu a la imatge
97. Plaça del mercat. "Sense mercat", és a dir sense estructures estables que no arribarien fins el segle XIX. Tot i que el plànol no ho reflecteix, la plaça seria un dels llocs més bulliciosos de la ciutat, plena de parades de taulons, tendals, tenderols, venedores i venedors amb simples cabassos i paneres, un continu trànsit d'animals carregats, etc. I al bell mig de la plaça, com sí es veu al plànol, l'amenaça de la forca, de vegades amb algú penjant durant uns quants dies...