dilluns, 12 de juny del 2006

Arabismes arquitectònics (I)

Barbacana. Castell d'Almansa

Aprofitant el pas pel blog de Salvador Jàfer, insigne musulmà valencià, al qual admire en el terreny literari, m'he dedicat a cercar sumàriament arabismes en el camp de la construcció i l'arquitectura, aprofitant un vocabulari bàsic de termes arquitectònics que ha vingut a parar a les meues mans, realitzat pel no menys insigne Quique Díes, estudiós del món feniciopúnic i ibèric, arqueòleg, impulsor cultural i col·legiat militant.

Ací van els que he trobat. En pròxim lliurament posaré arabismes del castellà, que no tenen paral·lelisme aràbic en valencià/català:
ALBACAR: (al-baqqara, la vaqueria) Recinte emmurallat en el part exterior d'una fortalesa, amb entrada a la plaça i eixida al camp, i en la qual se solia guardar bestiar boví. Cast.: albacara

ALBARRANA: (al-barrana, la de fora, la silvestre) Torre separada de línia de muralles de fortificació, però que es manté unida a esta per un pas inaccessible a l'enemic (subterrani) o per un altre sistema (pont) fàcilment destructible en cas de perill, quedant llavors la torre aïllada com a baluard defensiu. Cast.: albarrana

ALBELLÓ: (al-ballaca, la claveguera) Canal de desaigüe d'aigües immundes i de pluja. Cast.: Albañal

ALCASSABA: (al-qasaba, el fortí) Recinte fortificat, generalment enclavat en un lloc elevat d'una ciutat, per a habitatge del governador i residència de la guarnició II Fortalesa dins d'un recinte o ciutat murallada. Cast.: Alcazaba

ALCÀSSER: (al-qasr, el fort, el palau) Casa fortificada que serveix de residència als governadors. Cast.: Alcázar

ALCOVA: (al-qubba, la cúpula, la volta, el gabinet) Habitació destinada a dormitori. II Habitació de petites dimensions adjacent a una sala. Cast.: Alcoba

ALMÀNGUENA, ALMANGRA o MANGRA (mangra): Varietat terrosa d'hematita rosa, òxid de ferro, més o menys argilosa, abundant en la naturalesa, que s'empra per a fer pintura de color rogenc. Cast.: Almagre

ASSUT: (as-sud, la barrera, la presa) Presa feta als rius a fi de prendre aigua per a regar i per a altres usos. Cast.: Azud

ATOVÓ: (at-tub) Massa de fang, mesclada a vegades amb palla, modelada en forma de rajola i assecada al sol que s'empra, sense coure, en la construcció de parets o murs. Cast.: Adobe

BARBACANA: (bab-al-baqara, porta de les vaques) Obra avançada i aïllada per a defensar portes de places, caps de pont, etc. Cast.: Barbacana

CATIFA: (qatifa, vellut) Farcit del sòl amb runes, per a anivellar-lo i establir el llit sobre el qual s'assenta el cuiram. II Lletada de fang o morter per a l'assentament de les teules d'un teulada. Cast.: Alcatifa

JÀSSERA: (hasina, que enforteix o defensa) Biga que sosté els caps d'altres fustes, biga mestra. Cast.: Jácena

SÉQUIA : (saqiya, el canal) Canal per a la conducció d'aigua, bé per a reg, bé per a altres fins. Cast.: Acequia